Nodarbība, Nodarbību cikls, Pasākumi

Meistarklase “KĀ MĀCĪT(-ies) EMOCIONĀLO INTELIĢENCI?”

Prasme atpazīt, identificēt un izpaust savas emocijas ir svarīgs priekšnoteikums katra cilvēka harmoniskas dzīves veidošanā un uzturēšanā, kā arī savstarpēji saskanīgu attiecību neiztrūkstoša sastāvdaļa. Prasmi domāt un runāt par savām un citu emocijām ir būtiski attīstīt jau agrā bērnībā. Protams, ka cilvēku pieredzes mēdz būt ļoti atšķirīgas un kādam var nākties, jau esot pieaugušam, apjaust šo prasmju nepietiekamību. Par laimi – emocionālajai inteliģencei nav vecuma ierobežojumu – tā mīt katrā no mums un vienmēr var censties to pilnveidot.

“Bonifācijs” ir sastapis divas brīnišķīgas personības, kuras pievērsušās emociju izzināšanai un radījušas metodi, kā radoši atdarīt vaļā lielo emociju maisu, palīdzot citiem saskatīt savas emocionālās inteliģences dzīles un pilnveidot prasmi dzīvot emocionāli atraisīti un saskanīgi ar līdzcilvēkiem. Par emocionālās inteliģences izpausmēm un ietekmi būtu vērts diskutēt meistarklasē, tāpēc jau 21. novembrī “Bonifācijs” aicina uz meistarklasi “KĀ MĀCĪT(-ies) EMOCIONĀLO INTELIĢENCI?”. Uz meistarklasi īpaši aicināti pieaugušie, kuriem pašiem gribētos piestrādāt pie savu emociju atpazīšanas, kā arī vecāki, pirmsskolu skolotāji, interešu nodarbību vadītāji un jaunāko klašu skolotāji, kuriem šī tēma ir nozīmīga ikdienas situācijās, darbā ar bērniem.

Tēma par emociju adekvātu uztveri un izteikšanu kļūst sevišķi aktuāla, runājot par bērnu emociju attīstīšanu un emocionālo audzināšanu, tāpēc jau 25. novembrī notiks praktiskā nodarbība, kurā vecāki kopā ar saviem pirmsskolas, sākumskolas bērniem varēs kopīgi izspēlēt Latvijā radīto emociju spēli “Kā mēs jūtamies?”.

Meistarklasi un semināru vadīs emociju spēles “Kā mēs jūtamies?” veidotājas:
idejas autore Dace Jurjāne-Turkere (SIA Minerva) un māksliniece Lilija Berzinska.

Meistarklases norises laiks: 2017. gada 21. novembris 18.30-20.00

Praktiskās nodarbības norises laiks: 2017. gada 25. novembris 12.00-13.30

Abas nodarbības notiks “Pastnieks zvana divreiz” telpās – Vienības gatvē 32.

Dalības maksa: 5 Eur (atsevišķi par katru nodarbību).

Detalizētākai informācijai: bon@bonifacijs.lv, tālr. +371 20156970

Pasākums ir noslēdzies – pieteikšanās beigusies.