Esiet sveicināti “Bonifācijā”  – radošumam un vitalitātei veltītajā telpā – vietā, kurā iedvesmoties, mācīties un sastapt savas pašizaugsmes prieku!

Par “Bonifācija” darbību un ideju virzīšanu rūpējas biedrība “Good Mood Art”, kuras definētie darbības mērķi ir:

  • veicināt jaunrades un kultūras daudzveidību;
  • veicināt sociālo integrāciju sabiedrībā;
  • veicināt neformālās izglītības attīstību;
  • atbalstīt kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un pieejamību plašai sabiedrībai.

Biedrība aktīvi iesaistās Torņakalna apkaimes dzīvē, organizē neformālās izglītības pasākumus (tematiskas lekcijas, meistarklases, seminārus, konsultācijas) jauniešiem un pieaugušajiem, īsteno projektus izglītības un kultūras jomā, kas ir saistīti ar jaunrades veicināšanu vai kultūras vērtību atpazīšanu un to izcelšanu jaunā gaismā.

Biedrības nosaukums “Good Mood Art” atspoguļo trīs tās galvenos vadmotīvus:

  • māksla labam noskaņojumam;
  • laba noskaņojuma māksla;
  • māksla būt labā noskaņojumā.

Visi trīs vadmotīvi aicina piedzīvot “mākslu”, kas reizē ir gan mūsu katra pratība saskatīt jēgpilno, būt apzinātiem, gan ir simbols pašrealizācijai, mērķtiecīgam darbīgumam un atvērtībai jaunām pieredzēm. Tikai pilnveidojoties, radoši izpaužoties, varam iedvesmot arī savus līdzcilvēkus un padarīt vidi ap sevi kaut nedaudz labāku.